En Vivo

Simpatía por los perdedores

Simpatía por los perdedores
Simpatía Por Los Perdedores

“Simpatía por los perdedores”, Japón, 1971.

Director: Kinji Fukasaku

Género: Drama – Cine negro

Argumento: Gunji, un yakuza envejecido y liberado tras pasar 10 años en prisión, quiere reunir a su antigua banda para recuperar su lugar en el mundo del crimen de Yokohama.

Actores principales: Koji Tsuruta, Noboru Ando, Kenji Imai, Akiko Kudo, Hideo Murota, Tomisaburo Wakayama, Tsunehiko Watase, Rinichi Yamamoto, Harumi Sone, Tôru Yuri, Asao Uchida, Keijirô Morozumi, Hiroshi Hasegawa, Shôken Sawa, Kaku Takashina, Takashi Hio, Genji Kawai, Asao Koike, Chie Kobayashi y Tooru Hanada.

Duración: 93 minutos